Twitter あき🐥🍓ト46a aaaa_ki_2 | あき🐥🍓ト46a(aaaa_ki_2) / 2017年8月14日のツイート