Twitter あおの aono_shizuku | あおの(aono_shizuku) / 2016年4月21日のツイート