Twitter あおの aono_shizuku | あおの(aono_shizuku) / 2017年4月4日のツイート