Twitter 湯桶 yu_oke | 湯桶(yu_oke) /「#zensejane」の検索結果

Mv16lz v reasonably small

yu_okeは『人型兵器を操る高校生、ではなくて昆虫』です。 http://shindanmaker.com/42378 #zensejane なんだと・・・