Twitter うる■7/14西1キ03ab 76fu_55fu | うる■7/14西1キ03ab(76fu_55fu) / 2019年4月12日のツイート