Twitter えーじー🍞10/14 な45a Ag_sarashi | えーじー🍞10/14 な45a(Ag_sarashi) / 2019年5月23日のツイート