Twitter おめ考 Ite6YfBZN6bCXpH | おめ考(Ite6YfBZN6bCXpH) / 2019年10月のツイート