Twitter えるの(°ω°) Lno_221b | えるの(°ω°)(Lno_221b) / 2021年12月8日のツイート