Twitter 山田ぽむち ___dokkoisho___ | 山田ぽむち(___dokkoisho___) /「復唱」の検索結果

Zjns3 iw reasonably small
山田ぽむち@___dokkoisho___

@_____motto 復唱
餅!納豆!ネギ!海苔!
餅!チーズ!マヨ!醤油!海苔!