Twitter ミニ太 mochikkobota | ミニ太(mochikkobota) / 2018年5月16日のツイート