Twitter ミニ太 mochikkobota | ミニ太(mochikkobota) / 2019年5月18日のツイート