Twitter ミニ太 mochikkobota | ミニ太(mochikkobota) / 2019年5月24日のツイート