Twitter ミニ太 mochikkobota | ミニ太(mochikkobota) / 2019年6月16日のツイート