Twitter ミニ太 mochikkobota | ミニ太(mochikkobota) / 2019年8月19日のツイート