Twitter nabe s2nrwh | nabe(s2nrwh) / 2022年3月26日のツイート